Compromis Social

Una empresa de persones per a persones

Compromesos amb les persones

Projecte Social Clece

El nostre Compromís Social és el projecte social de Clece. L’expressió del seu compromís amb les persones.

Un compromís entés no com un deure de la companyia o una estratègia dissenyada de responsabilitat social, sinó com quelcom inherent al seu origen i desenvolupament: una empresa de persones per a persones.

ELS REPTES DEL NOSTRE COMPROMÍS SOCIAL SÓN:

Promoure el manteniment de l’ocupació, afavorint la possibilitat que les persones puguen accedir a un lloc de treball i fomentant el seu desenvolupament professional i personal.
Impulsar la igualtat d’oportunitats a través de la integració de persones de col·lectius desfavorits, principalment persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió social, dones que pateixen violència de gènere, víctimes de terrorisme i jóvens desocupats de llarga duració.
Conscienciar la població de la realitat i situació que viuen els col·lectius més vulnerables de la societat.
Més enllà de la seua activitat, Clece està compromés amb la millora de la qualitat de vida, la integració social i la sensibilització dels usuaris dels servicis, principalment persones majors i xiquets.