Serveis Integrals Lafuente

Sobre nosaltres

QUI SOM

En 1968 naix Limpiezas Lafuente, un projecte familiar que va apostar per la professionalització de la neteja. En l’any 2001 s’incorpora a la xarxa d’empreses filials de CLECE, S.A. ampliant els seus horitzons tant en clients com en serveis nous com el manteniment, la jardineria, consergeria, etc.

L’èxit de Serveis Integrals Lafuente es basa en la professionalització dels seus treballadors, la qualitat del servei, l’atenció als seus clients i la diversificació de les línies de negoci.

Altra part important del nostre èxit ve donat pel nostre compromís amb la societat, representat pel que millor sabem fer, la gestió del nostre personal. Per aquest motiu fomentem la contratació de personal procedent de col.lectius desfavorits, generant inclusió i nous projectes de vida.

Missió

La nostra missió és la gestió eficient i professional dels serveis que prestem als nostres clients, buscant una rentabilitat sostenible.

Com mecanisme per a aconseguir la nostra missió, tractem d’impulsar l’inclusió de col.lectius socialment vulnerables, objecte del nostre Projecte Social (Persones amb diversitat funcional, víctimes de violència de gènere, persones en risc d’exclusió social i jóvens desocupats)

Visió

Treballem per a:
Ser líders del sector i un referent de qualitat en l’àmbit de la prestació de serveis.
Tindre present la innovació com a element diferenciador en el mercat. Comptar amb equips interdisciplinars capaços de donar resposta a les necessitats dels usuaris.
Millorar la qualitat de vida dels col.lectius més sensibles de la nostra societat:
majors, xiquets, persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió social.

Valors

Els nostres valors son: Promoure el respecte i dignitat de les persones a les que prestem algun tipus d’atenció social. Transparència i cumpliment legal en la gestió de les nostres activitats i serveis.
Vetlar per la confidencialitat de les dades personals dels nostres clients i usuaris.
Treballar en equip, amb professionalitat i motivació, que ens permeta millorar cada dia. Vetlar per la Seguretat i Salut dels nostres treballadors. Fomentar el respecte i preservació del nostre Medi Ambient.

Qualitat i Medi Ambient

L’aposta per la qualitat i el medi ambient és un dels eixos centrals sobre els quals pivota la política empresarial de Lafuente Serveis Integrals. Tant és així que els esforços posats en aquest camp des dels nostres inicis permeten comptar avuí amb un Departament de Control de Qualitat i Medi Ambient, el qual ha desenvolupat el Manual Integrat de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient que actualmet regeix tots i cadascun dels serveis auxiliars i de neteja que prestem.

  • En base a aquest sistema, cada dia prenim les següents mesures:
  • Promovem la cultura i sensibilització ambiental a tot el nostre personal.
  • Complim tant amb els requisits dels nostres clients com amb la legislació i reglamentació ambiental, així com amb altres exigències que l’organització puga subscriure.
  • Integrem la planificació de tots els serveis a la conservació de l’entorn, reduint l’impacte ambiental de les nostres activitats en la mesura que siga posible.
  • Utilitzem els recursos materials de manera racional.
  • Fomentem l’estalvi d’energia en tots els nostres projectes i serveis.
  • Reduïm la generació de residus i disposem o tractem els que inevitablement produïm conforme a les regalmentacions vigents.

Descarrega la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient